top of page

Danışmanlık Çözümlerimiz

boss-3385070_1280_düzenlendi.jpg
DANIŞMANLIK ÇÖZÜMLERİMİZ 
ile ilgili detaylı bilgi talepleriniz İçin
info@degisimmuhendisligi.com
mail adresinden bize ulaşabilir
veya
aşağıdaki formu kullanabilirsiniz

Bilgi talebiniz başarı ile gönderildi.

Danışmanlık Hizmetleri Yaklaşımımız

Güvenilir Yol Arkadaşlığı

Değişim ve gelişim yolculuğu zaman zaman kısa ve keyifli yollardan, zaman zaman ise uzun ve çetin yollardan geçmeyi gerektiren bir yolculuktur ve unutulmamalıdır ki önemli olan bu yolculuğun süresi veya şekli değil sonuca ulaştıran doğru yolları bularak yapılmasıdır. 

Biz "danışmanlık işini" değişim ve gelişim yolculuğunda "güvenilir yol arkadaşlığı" olarak algılıyoruz.  Çünkü danışman olmak demek, beraber yola çıktığınız dostlarınız için en doğru ve sonuca giden yolları göstermek, bu yollarda nasıl yürüneceğini öğretmek, yolun zorluğuna ve uzunluğuna aldırmaksızın onlarla yolda yürümek ve bu yolculuk esnasında dostlarınızın sırlarını saklamayı başarmak demektir.

DEĞİŞİM MÜHENDİSLİĞİ olarak bizler bu güne kadar değişim ve gelişim yolculuğuna birlikte çıktığımız müşterilerimize (ki biz onlara yol arkadaşlarımız diyoruz) sadece profesyonel bir hizmet değil, güvenilir bir yol arkadaşlığı sunabilmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Amaç Doğru Yöntemler ile Doğru Sonuçları Almak

Güvenilir bir yol arkadaşı olma sorumluluğumuzun size doğru yolu gösteren ve bu yolda sizinle hedefe yürümeyi gerektirdiğini biliyoruz.

Analiz Ediyor Sorunları ve Amaçları Doğru Tanımlıyoruz...

Hangi alan için bizimle yola çıkma isterseniz isteyin sizin için yapacağımız ilk şey sorunlarınızı veya amaçlarınızı doğru anlamak için mevcut durumu analiz etmek ve raporlamaktır.

Sizin Gerçeklikleriniz İle Uyumlu Çözümler Üretiyoruz.

Her işletme kaynaklarının yeterliliği, faaliyet gösterdiği sektörünün özellikleri, ürünlerinin niteliği,faaliyet gösterdiği, işletmenin ölçeği, bölge ve yaşam hikayesi ile benzersizdir. Danışmanlık sektöründeki tecrübemiz çoğu zaman bilinen genel çözümlerin işletmelerin gerçeklikleri ile uyumlu olmaması sebebi ile çözümler değil sorunlar oluşturduğunu bize göstermiştir.

Bu nedenle DEĞİŞİM MÜHENDİSLİĞİ uzmanları değişim ve gelişim için çözümlerin oluşturulması aşamasında çözümün işletme özelinde doğruluğunu, uygulanabilirliğini ve kaynaklar ile uyumunu önemser.

Sadece Yolu Göstermiyoruz Sizinle Yürüyoruz.

DEĞİŞİM MÜHENDİSLİĞİ'nin danışmanlık hizmeti sorunları tanımlamak ve çözüm raporları hazırlamaktan ibaret değildir. Çözümlerin aşama aşama uygulanması esnasında, eğitimler, koçluk, örnek uygulama yönetimi, saha çalışmaları ile her zaman yanınızda oluyoruz.

Sonuçları Ölçüyoruz, Çünkü Sonuç Odaklıyız.. 

DEĞİŞİM MÜHENDİSLİĞİ olarak çözümlerimizin sonuçlarını değerlendiriyor, ölçümlüyor ve raporluyoruz. Sonuçlara ulaşmayan çözümleri revize ediyoruz, yeniden tasarlıyoruz, tekrar uyguluyoruz. Ama asla vazgeçmiyoruz...

İhtiyacınız İster Değişmek, İster Gelişmek Olsun;

Biz Bilgimiz ve Tecrübemizle Yanınızdayız...

İşinizi geleceğe taşımak bazen tüm bildiklerinizin yerine yenilerini koymanızı yani "değişimi", bazen yapmayı bildiklerinizi daha iyi yapmanızı yani "gelişimi" gerektirir.

Zaman zaman canınızı sıkan bir sorunu veya krizi çözmek için, bazen daha iyiye ulaşmak için ihtiyaç duyarsınız "güvenilir bir yola arkadaşına".

Amacınız ister değişim ister gelişim olsun biz her biri kendi alanında uzman ve tecrübeli ekibimizle yanınızdayız..

Danışmanlık Çözümlerimiz

İnovasyon

İnovasyon

 • Ürün ve İş Modeli İnovasyonu Danışmanlığı

 • İnovasyon Keşif Yolculuğu Atölyesi

 • Pazarlama İnovasyonu Danışmanlığı

 • Süreç İnovasyonu Danışmanlığı

Pazarlama Yönetimi

Pazarlama
 • Pazarlama Stratejisi Geliştirme Danışmanlığı

 • Pazarlama Eylem Planı Oluşturma Danışmanlığı

 • Satış Geliştirme Danışmanlığı

 • Dağıtım Kanalı Yönetimi Danışmanlığı

Kurumsallaşma ve Yönetim Geliştirme

Kurumsallşama ve Yönetim
 • Genel Yönetim Danışmanlığı

 • Kurumsal Yönetim Geliştirme Danışmanlığı

 • Re Organizasyon Danışmanlığı

Süreç Yönetimi

Süreçlerle Yönetim

 • Süreçlere Yönetime Geçiş Koçluğu

 • Süreç Analiz ve İyileştirme Danışmanlığı

 • Süreç Tanımlama ve Haritalama Danışmanlığı

 • Süreç Performans Sistemi Kurulum Danışmanlığı

Kalite Yönetimi

Kalite Yönetim Sistemleri

 • Toplam Kalite Yönetimi Danışmanlığı

 • Kalite Maliyetleri Sistemi Danışmanlığı

 • Kalite Kontrol Süreçleri Geliştirme Danışmanlığı

 • CE Ürün Güvenliği Sistemi Kurulumu Koçluğu

 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Kurulum Koçluğu

 • ISO 10001 Müşteri memnuniyet Yönetimi Sistemi Kurulum Koçluğu

 • ISO 14001 Çevre Yönetimi Sistemi Kurulum Koçluğu

 • ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi Kurulum Koçluğu

 • OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Kurulumu Koçluğu

 • SA 8000 - Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi Danışmanlığı

Aile Şirketleri

Aile Şirketlerinin Yönetimi

 • Aile Şirketleri İçim Kurumsallaşma Danışmanlığı

 • Aile Şirketi Anayasası Oluşturma Danışmanlığı

Ürteim ve Verimlilik

Üretim ve Verimlilik Yönetimi

 • Üretim ve Verimlilik Analizi ve İyileştirilmesi Danışmanlığı

 • İstatistiksel Proses Kontrol Sistemi Danışmanlığı

 • Üretim Maliyet Yönetimi Sistemi Kurulum oçluğu

 • Üretim Planlama Sistemi Geliştirme

 • Yalın Üretim Sistemi Koçluğu

 • Üretim Kalite Kontrol Süreçleri Geliştirme Danışmanlığ

Kurumsal Eğitim

Kurumsal Eğitim Yönetimi

 • Kurumsal Eğitim Yönetim Süreci Kurulum Danışmanlığı

 • Şirket Akademisi Kurulum Danışmanlığı

 • Eğitim Yönetim Danışmanlığı

Stratejik Yönetm

Stratejik Yönetim ve Planlama

 • Stratejik Plan Hazırlama Danışmanlığı

 • Kurumsal Stratejilerin Geliştirilmesi Arama konferansı

Risk Yönetimi

Risk Yönetimi ve İç Kontrol

 • Kurumsal Risk Yönetim Sistemi Kurulum Danışmanlığı

 • Operasyonel Risk Yönetim Sistemi Kurulum Danışmanlığı

 • Finansal Risk Yönetim Sistemi Kurulum Danışmanlığı

 • Kamu Kurumları için İç Kontrol Sistemi Kurulum Danışmanlığı

Finans Yönetimi

Finans ve Mali İşlemler Yönetimi

 • Bütçe ve Bütçe Yönetimi Danışmanlığı

 • Finansal Yönetim Süreçleri Danışmanlığı

 • Muhasebe Yönetim Sistemi Geliştirme Danışmanlığı

bottom of page