top of page

Eğitim Çözümlerimiz

Finans Yönetimi Eğitimi

Eğitim Hizmetleri Yaklaşımımız

Bilgi, Cesaret ve Gücün Kaynağıdır

Değişim ve gelişim yolculuğunda kurumları ve bireyleri güçlü kılan ve cesaret veren en önemli bileşen bilgidir. Değişim ve gelişim ihtiyacı duyduğunuz alan ne olursa olsun bilgi, değişim ve gelişime hangi yollardan ve nasıl gidileceğini gösteren bir ışıktır.

Biz "eğitim işini " değişim ve gelişim yolculuğunda yolu aydınlatan bir feneri tutmak olarak algılıyoruz. Bu nedenle eğitim programlarımızı hazırlarken doğru, güvenilir ve yürünecek yolların ihtiyaçlarına uygun içeriklerin oluşturmaya özen gösteriyoruz

DEĞİŞİM MÜHENDİSLİĞİ olarak bizler bu güne kadar eğitim verdiğimiz işletmelerde hem kurumsal hem bireysel olarak yeni yetkinlikler, bilgiler ve becerileri kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Amaç Sonuca Götüren Bilgileri Kazandırmak

İhtiyaçlara ve Sonuçlara Odaklanmış Eğitim İçerikleri

Eğitim içeriklerimizin hazırlanmasında hamallığı yapılan bilgilere değil kullanılabilecek ve sonuca götüren bilgilere odaklanıyoruz. Bu nedenle eğitimlerimiz kurumlar ve bireylerin hayat hikayelerine fark katıyor

Doğru ve Güncel İçerikler

Dünün doğruları ile bugünü ve yarını yönetmenin mümkün olmadığının farkındayız. Bu nedenle eğitim içeriklerimizin konuyla ilgili en güncel ve doğru bilgileri kapsamasını önemsiyor ve sürekli araştırıyoruz, gelişmeleri takip ediyoruz ve kendi eğitimimize zaman ayırıyoruz.

Akademik Temele Dayandırılmış İş Hayatının Gerçekliklerine Dönük Eğitimler

Akademik dünyanın araştırmalarını, ürettiği bilgileri, tezleri ve teorileri önemsiyor ve bunların iş hayatının pratiğine nasıl dönüştüğünü gözleyerek, araştırarak ve uygulayarak takip ediyoruz. Bilimsellikten uzaklaşmadan iş hayatının gerçekliklerine uygun eğitim içerikleri hazırlıyoruz.

Yetişkin Eğitimi Yaptığımızı Biliyoruz

İş dünyasında yer alan kişilerin birer yetişkin olduğunun ve bulundukları pozisyonlara bilgi ve tecrübeleri ile gelmiş olduklarının farkındayız. Bu nedenle eğitimlerimiz yetişkin eğitimi ilkelerine uygun olarak hazırlanıyor,

Eğitim Çözümlerimiz

 Finans ve Mali İşlemler Eğitimleri

 • Finansçı Olmayanlar İçin Finans

 • Finansal Farkındalık Eğitimi

 • Finansal Yönetim ve Analiz Teknikleri

 • Bütçeleme ve Bütçe Yönetimi

 • Excel'de Bütçe Uygulamaları

 • Excel'de Finansal Aritmetik

 • Mali Analiz Teknikleri

 • Maliyet Muhasebesi

 İnovasyon Yönetimi Eğitimleri

 • Sürüden Ayrılmayı Göze Alanların Yolculuğu; İnovasyon

 • Adım Adım Ürün İnovasyonu

 • Adım Adım İş Modeli İnovasyonu

 • İnovasyonu Doğru Anlamak

 Kalite Yönetimi Eğitimleri

 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyonu

 • İstatistiksel Proses Kontrol Teknikleri

 • İç Kalite Tetkikçiliği Eğitimi

 • OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimi

 • ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

 • ISO 22000 Gıda Güvenliği Sistemi

 • ISO 13485 Tıbbi Cihazlar İçin Kalite Yönetim Sistemi

 • Kalite Planlama Eğitimi

 • Kalite Maliyetleri

 • Toplam Kalite Yönetimi

 • FMEA Hata Türleri ve Etkileri Analizi

 • KAIZEN / Sürekli İyileştirme

 • 5 S Uygulamaları Temel Eğitimi

 • İş Görenler İçin Kalite Bilinci

 Kurumsal Eğitim Yönetimi Eğitimleri

 • Tüm Yöneticiler için Eğitim Yönetimi Farkındalık Eğitimi

 • İnsan Kaynakları Yöneticileri için Kurumsal Eğitim Yönetimi

 • Eğitimcinin Eğitimi

 • Yetişkin Eğimi

 • Şefler ve Ustalar için 4 Adımda İş Başında İş Öğretme Tekniği

 Kurumsal Yönetim Gelişimi Eğitimleri

 • Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Yönetimi

 • Aile Şirketlerinin Kurumsallaşması

 • Problem Çözme Teknikleri

 • Kurumsal Yönetimin Yetki Devri ve Delegasyon

 • Çatışma Yönetimi  

 • Hedeflerle Yönetim

 • SWOT Analizi

 • Yöneticiler için Toplantı Yönetimi

 • Etkin ve Başarılı Toplantılar için Püf Noktaları 

 • Proje Yönetimi

 • Yönetsel İletişim

 • Motivasyon Yönetimi

 • Kurumsal Performans Yönetimi

 • İletişim Becerileri

 • İletişimin Nezaket ve Protokol Boyutu

 • Yönetsel İletişimin Dili

 Pazarlama ve Rekabet Yönetimi Eğitimleri

 • Stratejik Pazarlama Yönetimi

 • Pazarlamanın Kavramsal Çerçevesi

 • Rekabet Yönetimi

 • Pazar Analiz Yöntemleri

 • Müşteri İlişkileri Yönetimi

 • Müşteri ve Tüketici Segmentasyonu

 • Pazarlama Eylem Planı Hazırlama

 • Marka Yönetimi

 • Fuar Başarısının Püf Noktaları

 Satış Becerileri ve Satış Yönetimi Eğitimleri

 • Temel Satış Becerileri

 • Satışın Psikolojisi

 • Sigorta Acentaları için Poliçe Satış Becerileri

 • Dağıtım (Bayi) Kanalına Satış Becerileri

 • Plazalardan Oto Satış Becerileri

 • Konut Satış Becerileri

 • Satışın Muhasebesi

 • Satış Yönetimi

 • Dağıtım (Bayi) Kanal Yönetimi

 • Satışta İkna Becerileri

 Perakendecilik Eğitimleri

 • Perakende Mağaza Yöneticiliği

 • Perakende Matematiği

 • Perakende Mağazalarda Hizmet Kalitesi Yönetimi

 • Perakende Mağaza Çalışanları İçin Davranış ve Hizmet Doğruları

 • Perakende Mağaza Denetiminde Gizli (Gölge) Müşteri Uygulamaları

 Risk Yönetimi ve İç Kontrol Eğitimleri

 • Risk Yönetimi Farkındalık Konferansı

 • İç Kontrol Sistemleri Farkındalık Konferansı

 • Risk Yönetimi Kavramsal Farkındalık Eğitimi

 • Risk Yönetimi Temel Eğitimi

 • Kurumsal Risk Yönetimi Farkındalık Eğitimi

 • Kurumsal Risk Yönetimi

 • İç Kontrol Farkındalık Eğitimi

 • COSO İç Kontrol Sistemi Kavramsal Çerçevesi

 • İç Kontrol Temel Eğitimi

 • İç Kontrol ve Risk Yönetimi

 • Finansal Risk Yönetimi

 • Operasyonel Risk Yönetimi

 Stratejik Yönetim Geliştirme Eğitimleri

 • Stratejik Yönetim Farkındalık Konferansı

 • Stratejik Yönetim Temel Eğitimi

 • Geleceğin Planlanması; Stratejik Planlama

 Süreç Yönetimi Eğitimleri

 • Bölüm Bölüm Yönetmek mi, Süreç Süreç Yönetmek mi ?

 • Süreç Yönetimi Farkındalık Eğitimi 

 • Süreç Haritalama ve Tanımlama 

 • Süreçlerle Yönetim Uzmanlık Eğitimi

 • Adım Adım Süreç Analizi ve Süreç İyileştirme

 • Süreç Performansı Yönetimi

 Üretim Yönetimi Eğitimleri

 • Temel Üretim Planlama

 • Yalın Üretim Teknikleri

 • Üretim Prosesleri Analizi

 • Değer Akış Analizi

 • Sistem Analizi ve Verimlilik

 • Üretim Yönetim

 • İş Zaman Etütleri ve Üretim Proseslerinin İyileştirilmesi

 • Verimlilik Yönetimi

 Yöneticilik ve Liderlik Eğitimleri

 • Temel Yönetim Becerileri

 • Üst Düzey Yöneticiler için Üst Kademe Yöneticilik 

 • Şefler için ilk Kademe Yöneticilik

 • Etkili Liderlik Farkındalık Eğitimi

 • Etkileyici Liderlik Temel Eğitimi

 İşgören Gelişim Eğitimleri

 • İşgörenler için Birlikte Çalışma Sanatı

 • İşgörenler için Basit Zaman Yönetimi

 • İşgörenler için İletişim Becerileri

 • İşgörenler için Nezaket ve Protokol

 • Üretim çalışanları için Kalite Kontrol Farkındalığı 

 • Perakende Çalışanları için Mağazalarda Hizmet ve Davranış Doğruları

 • İşgörenler İçin Toplam Kalite Farkındalığı

 • Kamu Çalışanları İçin İç Kontrol Farkındalığı

 • Kamu Çalışanları için Risk Yönetimi Farkındalığı

İnovsyon Yönetimi Eğitimleri
Kalite Yöntimi Eğitmleri
Kurmsal Eğitim Yönetimi Eğitimleri
Kurmsal Yönetim Gelişimi Eğitmleri
Pazarlama ve Rekabet Eğitimleri
Satış Becerileri ve Satış Yöntimi Eğitmleri
Perakendecilik Eğitimleri
Risk Yönetimi ve İç Kontrol Eğitimleri
Stratejik Yönetim Geliştirme Eğitimleri
Süreç Yönetimi Eğitimleri
Üretim Yönetimi Eğitimleri
Yöneticilik ve Liderlik
İşgören Eğitimleri
bottom of page