top of page
Kısa Hayat Hikayemiz...

Hakkımızda

Kısaca Biz...

DEĞİŞİM MÜHENDİSLİĞİ, "Türk İş Dünyasının" gelişimine, rekabet edebilirliğine ve sürdürülebilir büyümesine eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile destek vermek üzere DEĞİŞİM MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. tarafından 2001 yılında Denizli'de kurulan bir "Eğitim ve Danışmanlık Merkezidir".

Ülkemizin önde gelen verimlilik, toplam kalite yönetimi ve proses geliştirme uzmanlarından End. Yük. Müh. Güngör ÖZCAN tarafından Türkiye'nin Tekstil Merkezi Denizli'de temelleri atılan DEĞİŞİM MÜHENDİSLİĞİ halen Denizli, İstanbul ve Konya Ofisleri ile Türk İş Dünyasına gelişim yolculuğunda rehberlik etmeye devam etmektedir.

Vizyonumuz...

DEĞİŞİM MÜHENDİSLİĞİ kuruluşundan bu güne kadar hizmet verdiği tüm kamu kurumları  ve özel sektör kuruluşlarının güvenini kazanabilmeyi ve onların değişim ve gelişim yolculuklarında ihtiyaç duydukları bilgiyi zamanında ve doğru olarak sağlayabilmeyi başarmanın mutluluğunu yaşamaktadır.

Bu gün olduğu gibi gelecekte de amacımız kurum ve kuruluşlar için güvenilir bir çözüm ortağı ve yol arkadaşı olabilmektir.

Bu nedenle Değişim Mühendisliği olarak vizyonumuzu; iş dünyasına yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerinde Türkiye'nin yaygın ve güvenilir kuruluşları içinde yer almak olarak belirledik ve bu vizyonumuz doğrultusunda iç ve dış paydaşlarımız ile emin adımlarla mesafe alıyoruz.

Vizyonumuz...
Misyonumuz...

Misyonumuz...

DEĞİŞİM MÜHENDİSLİĞİ olarak küresel ekonomi içinde yer alan işletmelerin, işlerini geleceğe taşımak ve ülkemiz için katma değer üretmeye devam edebilmesinin tek yolunun, değişimlere zamanında ve doğru olarak ayak uydurabilmesi olduğuna inanıyor, üretilen mal ve hizmetler kadar, bir işletmenin tüm yönetim fonksiyonlarında daha iyiyi aramalarının rekabet edebilirlik için önemini biliyoruz. 

Bu nedenle DEĞİŞİM MÜHENDİSLİĞİ olarak üstlenmemiz gereken misyonun Türk İşletmelerinin günün koşullarına uygun değişimine, rekabet edebilirliğine ve  sürdürülebilirliğine; deneyim ve bilgi birikimimiz ile katkı sağlamak olduğuna inanıyor ve bu misyonumuzu gerçekleştirmek için özen ve dikkatle çalışıyoruz.

İlkelerimiz

Temel İlke ve Değerlerimiz...

Profesyonellik

DEĞİŞİM MÜHENDİSLİĞİ olarak "Profesyonelliği" bir işin gerekliliklerini ve ilkelerini çok iyi bilmek ve işin gerekliliklerinden ve ilkelerinden hiç bir şart altında taviz vermemek olarak tanımlıyoruz. Bu nedenle tüm hizmetlerimizde gerekli yetkinliklere ve bilgiye sahip olmayı önemseyerek kendimizi sürekli geliştiriyor ve sahip olduğumuz bilgi ve yetkinlikleri hizmet verdiğimiz müşterilerimiz için sonuna kadar ve taviz vermeden kullanmayı ilke olarak kabul ediyoruz...

Koşulsuz Sırdaşlık

DEĞİŞİM MÜHENDİSLİĞİ olarak özellikle danışmanlık hizmeti verdiğimiz ve beraber çözümler ürettiğimiz müşterilerimizin özel bilgilerinin korunmasını, onlar için ürettiğimiz çözümlerin, çözdüğümüz sorunların, kendilerine has tecrübelerinin mahremiyetine önem veriyoruz. 

Çözümlere ve Sonuçlara Odaklanmak

İşimizin hizmet verdiğimiz müşterilerimiz için sorunlar ve krizler için doğru çözümlere ve etkileyici sonuçlara ulaşmak olduğunu biliyoruz. 

Ülkemize, Kurumlara ve İnsanlara Değer Katmak​

DEĞİŞİM MÜHENDİSLİĞİ olarak verdiğimiz hizmetlerin, ulaştığımız çözümlerin, ürettiğimiz bilginin ülkemiz, hizmet verdiğimiz kurumlar ve bir şekilde hayatlarına dokunduğumuz bireyler için anlamlı sonuçlara ulaşmasını ve değer üretmesini önemsiyoruz. 

Güvenilir Yol Arkadaşlığı

Değişim ve Gelişimi sağlamanın zor ve çetin yollardan geçtiğini biliyoruz.  Bu yolculukta  bize güvenen kurumlara ve bireylere bilgi ve uzmanlığımızla kılavuzluk yaparken, zorluklar karşısında onları yarı yolda bırakmamayı bir ilke kabul ediyoruz.

bottom of page