top of page

Danışmanlık Çözümlerimiz

Pazarlama ve Rekabet Geliştirme Danışmanlığı

Süreçlerle Yönetime Geçiş Koçluğu

İnovasyon Çalıştayı Moderatörlüğü

İnovasyon Geliştirme Danışmanlığı

Satış Geliştirme Danışmanlığı

Toplam Kalite Yönetimi Danışmanlığı

​Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Çalışmaları ve Aile Anayasası

Üretim Planlama Metodolojileri Danışmanlığı

Verimlilik Yönetimi

Yalın Üretim Yönetimi

Re-Organizasyon Koçluğu

Operasyonel Risk Yönetimi

İş Süreçleri Performans Ölçme ve Değerlendirme

Kalite Maliyetleri Sisteminin Kurulması,

Maliyet İyileştirme Koçluğu

Stratejik Planlama Çalışmaları

SWOT Analizi (Mevcut Durum Analizi)

Öneri İzleme ve Değerlendirme Sistemi Kurulumu

CE Ürün Güvenliği Sistemi Kurulumu

ISO 10001Müşteri Memnuiyeti Yönetim Sistemi Kurulumu

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Kurulumu

ISO 13485 Tıbbi Cihazlarda kalite Yönetim Sistemi

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Kurulumu

ISO 18001 (OHSAS) İşçi Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Kurulumu

İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi Geliştirme

SA 8000 - Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi

Proje Yönetimi ( KOSGEB – GEKA ve Diğer Destekli Projeler)

Farklılaşma Yönetimi

Pazarlama ve Rekabet Geliştirme Danışmanlığı

İşletmelerin pazar başarısını arttırılmasına ve rekabet stratejilerinin oluşturulmasına yönelik bir dizi geliştirme çalışmasını kapsayan ve şirketlere pazarlama stratejisi geliştirme ve rekabet yönetimi yetkinliklerini kazandırmayı amaçlayan bu danışmanlık hizmeti aynı zamanda satış yönetiminin profesyonelleşmesini de  amaçlamaktadır.

Satış Geliştirme Danışmanlığı

İşletmenin satış süreçlerinin geliştirmesi ve satış yetkinliklerinin geliştirilmesine yönelik bir dizi analiz ve iyileştirilme çalışmasını içeren bu danışmanlık hizmeti ile işletmenin müşteri profili analiz edilir ve yeni satış modelleri ve ikna teknikleri işletmeye kazandırılır. Bu çalışmanın bir amacı da satış yönetiminin bilimsel ve profesyonel tekniklerle güçlendirilmesidir.

İnovasyon Çalıştayı Moderatörlüğü

Farklılaşarak rekabetten ayrışmak isteyen işletmeler için çalışanların katılımı ile yapılan 4 günlük bir çalışma sonunda rekabet edici inovasyon ulaşmasını sağlamak için tasarlanan bu moderatörlük hizmeti sadece inovasyon bir fikrine ulaşmayı değil inovasyon çalışmalarının çalışanlar tarafından öğrenilmesi amaçlanıyor.

İnovasyon Geliştirme Danışmanlığı

Bu çalışmada DEĞİŞİM MÜHENDİSLİĞİ uzmanları işletmenin rekabet edici üstünlük sağlayacak inovasyon fikrini işletme çalışanları ile oluşturulan bir çalışma takımı ile arar. Çalışma boyunca işletmenin müşteri segmentasyonu, müşteri beklentileri, rakip ve pazar analizi yapılır. Çalışma aynı zamanda İnovasyon'un kurum kültürü haline gelmesini amaçlar

Süreçlerle Yönetime Geçiş Koçluğu

Fonksiyonel yönetimden Süreçlere Yönetim uygulamasına geçmek isteyen kuruluşlar için sunulan bu danışmanlık hizmeti, kuruluşun Süreç Hiyerarşisinin Oluşturulması, Süreçlerin Tanımlanması, Haritalandırılması, Performans Göstergelerinin Tanımlanması,  kuruluşta Süreçlerle Yönetim Sistemin Kurulması ve süreç yönetimi yaklaşımının bir yönetim kültürü haline gelmesini amaçlamaktadır. 

Toplam Kalite Yönetimi Danışmanlığı

Tüm organizasyonun müşteri odaklı çalışması ve tüm operasyonların sürekli iyileştirme esasına göre dizayn edildiği Toplam Kalite Yönetimi çalışmaları; sürekli ölçme ve değerlendirme ile kalitenin üretildiği iş yapma modelini dizayn etmek ve tüm çalışanların katılımının sağlandığı etkin yönetim araçlarından birisidir.

Verimlilik Yönetimi Danışmanlığı

Çok çalışmak sadece yeterli değildir. Verimli ve etkin çalışmanın şirket kültürü haline gelmesi rekabet gücümüz için son derece önemlidir.

Yönetim Danışmanlığı

Kurumların mevcut durum analizinin yapılarak, güçlü ve zayıf yönlerinin belirlendiği, Organizasyon ve İnsan Kaynağı yeterliliğinden, süreçlerin işleyiş ve standardizasyonuna kadar tüm fonksiyonların ele alındığı, Üst yönetimin kurumlarını yönetirken belirlemeleri gereken hedef ve raporlama içeriklerinin tanımlandığı, etkin ölçme ve değerlendirme sistemlerinin tanımlandığı Yönetim Danışmanlığı ile kurumun sürekli kendini yenilemesine ve geliştirmesine katkı sağlamaktayız.

Yalın Üretim/Yönetim Danışmanlığı

Sistem ve iş analizi teknikleri kullanılarak, operasyonların ve karar alma süreçlerinin daha az maliyetlerle etkinliğini arttırmak için  etkin bir yol Yalın Üretim/Yönetim’dir.

Müşteri ve Ürün Bazlı Maliyet Yönetim Sistemi

Kurumunuzda, tam bir maliyet kontrol sistemi yok, bazı ürünlerde kar ederken bazı ürünlerde kar edip etmediğinizi anlayamıyor musunuz? Gelin birliklte, müşteri ve ürün bazlı maliyet istemini kuralım. Karsızlığa son verelim.

Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Çalışmaları ve Aile Anayasası

Yarınlara güvenle bakmak ve sonraki nesillere şirketlerini sağlıklı bir şekilde devretmek isteyen Aile Şirketleri için, tüm aile üyelerinin de katılımı ile yapılacak objektif ve ölçülebilir sonuçlarla desteklenmiş bir aile anayasası çalışmasıdır.

bottom of page